Adatkezelési szabályzat - MansionWorldWide Studio

Adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által személyes beleegyezése alapján küldött adatokat társaságunk a hatályos adatvédelmi szabályok előírásai szerint kezeli. Mindezek alapján, az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kizárólagosan az általunk meghirdetett célból kerülnek felhasználásra, más személy, hatóság részére hozzáférést nem biztosítunk, illetve az Ön sikeres alkalmazása vagy annak elmaradása esetén, válaszunkat követően az adatokat rendszerünkből automatikusan és visszavonhatatlanul töröljük, ahhoz hozzáférést a jövőre nézve senki számára nem biztosítunk. Ön, az adatok elküldésével fent részletezett adatkezeléshez hozzájárulását adja. Társaságunk az adatok valódiságáért polgári jogi és büntetőjogi felelősséget nem vállal. Amennyiben valótlan, hamis vagy hamisított adatok kerülnek részünkre megküldésre, úgy a teljes felelősség a küldő felet terheli. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Önnel szerződést kötünk, a személyhez fűződő jogok és egyéb jogi rendelkezések tárgyában az abban foglaltakat tekintjük irányadónak.